Een verkeersmodel op maat
voor elke stad en gemeente

Traffic Scout is een slim, betaalbaar en laagdrempelig verkeersmodel,
waar elke mobiliteitsexpert mee aan de slag kan.

De voordelen

Inzichten in lokale mobiliteit

Traffic Scout biedt op een gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier inzicht in verkeersvolumes op lokaal niveau.
Een omleiding, het omdraaien van de rijrichting, het parkeerregime dat wijzigt: het verkeersmodel laat de impact zien voor en na de gewijzigde situatie.

Slim & kwalitatief

De gebruikte technologie baseert zich oa. op Telraam-data, verkeersindicatoren, geodata en OpenStreetMap. Een performant pakket aan brondata wordt nauwkeurig opgevolgd en periodiek geactualiseerd in functie van de benodigde toepassingen. Verschillende iteraties zorgen ervoor dat er op een kwalitatieve manier aan de slag wordt gegaan.

Eenvoudig toepasbaar

Traffic Scout is ontworpen op maat van de lokale mobiliteitsambtenaar met als doel een eenvoudige, gebruiksvriendelijke toepassing beschikbaar te hebben die de omzetting van het lokale mobiliteitsbeleid op een kwalitatieve manier ondersteunt. Dankzij training en tools is de toepassing snel inzetbaar.

De stappen

1.Data verzamelen

Een verkeersmodel vereist kwalitatieve data. We gebruiken onze eigen bronnen maar gaan ook aan de slag specifieke lokale informatie.

2. Feedbackronde

Binnen een duidelijk afgelijnd tijdspad, met minimale effort voor de opdrachtgever, worden de nodige kalibratierondes voorzien.

3. Creatie scenario

Van zodra de input op punt staat en na revisie kan er een referentiescenario gecreëerd worden, dat als basis dient voor vergelijkingen.

4. Analyse

In deze laatste stap is het model gebruiksklaar en kan de impact van verkeersmaatregelen eenvoudig afgetoetst worden.

Hoe werkt het?

Gebruiksvriendelijke interface

Traffic Scout is snel en eenvoudig inzetbaar en biedt dankzij de overzichtelijke interface een gebruiksvriendelijke toepassing voor u als mobiliteitsambtenaar, consultant of verkeersexpert.

De beveiligde webtoepassing wordt bovendien regelmatig voorzien van een upgrade met nieuwe en verbeterde toepassingsmogelijkheden.

Snelle doorrekening

Toepassingen die een verkeersmodel laten draaien vereisen heel wat rekenkracht en zijn daardoor traag en niet gebruiksvriendelijk.

Traffic Scout is de allereerste verkeerskundige tool die toelaat om in een tijdsbestek van maximaal 5 minuten een doorrekening te laten maken van verkeersmaatregelen.

Voor de stad Leuven en haar deelgemeenten maakten we reeds een eerste verkeersmodel met Traffic scout.

FAQ

  • Enkel je favoriete (moderne) browser. Traffic Scout is een online platform waarvoor geen extra software nodig is. Alle functionaliteiten zijn beschikbaar via een intuïtieve interface.

  • Dat is afhankelijk van de grootte van jouw stad of gemeente en het lokale wegennetwerk. Voor een gebied van 30000 inwoners verwachten we dat een 20-tal Telramen volstaat. Het aantal benodigde Telramen varieert verder afhankelijk van hoeveel eigen, kwalitatieve verkeerstellingen op het wegennet beschikbaar zijn. Neem contact op met sales@traffic-scout.net voor verdere informatie.

  • In scenario’s is het mogelijk om straten in één of meerdere richtingen af te sluiten of opnieuw open te stellen. Dit kan zowel voor trage weggebruikers als voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is het mogelijk om de toegelaten snelheid aan te passen. Verder voorzien we de mogelijkheid om verbindingen én nieuwe ontwikkelingen met hun bijbehorende verkeersvraag toe te voegen. Nadat een scenario is aangepast, kunnen de nieuwe en oorspronkelijke verkeersstromen met elkaar vergeleken worden. Voor meer info kan u contact opnemen met info@traffic-scout.net.

  • De prijs van Traffic Scout is afhankelijk van de grootte van jouw stad of gemeente. Op deze manier houden we Traffic Scout betaalbaar voor iedereen. De prijs varieert verder afhankelijk van de gewenste modules en opties. Neem contact op met sales@traffic-scout.net voor verdere informatie.