Demo

Transport & Mobility Leuven (TML) ontwikkelde de voorbije jaren een lokaal verkeersmodel voor de stad Leuven en haar deelgemeenten. Dat gebeurde in het kader van het Europese Horizon2020-project MOMENTUM, waarbij opkomende oplossingen voor stedelijke mobiliteit werden bestudeerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om lokale mobiliteitsmaatregelen zoals circulatieplannen.

Via de kaart kan je zelf op ontdekking doorheen de Leuvense mobiliteitswereld. Let wel, dit is een snapshot van een vast moment uit het verleden. Via de knoppen aan de linkerzijde kan je wisselen tussen de verkeersstromen tijdens een uur in de ochtend- of avondspits.